Bài 2: Xung quanh thị trấn – Unit 2: Around Town

Bấm vào hình ảnh để nghe các từ.
Park - Công viên
movie theater - rạp chiếu phim
supermarket - siêu thị
Post office - Bưu điện
department store - cửa hàng bách hóa
library - thư viện
across from - đối diện
between - giữa
shop - cửa hàng
watch a movie - xem phim
mail letters - thư từ
buy groceries - mua hàng tạp hóa
kick a ball - đá bóng
color - màu sắc
fold - gấp
Scroll to Top