Bài 3: Đồ ăn hàng ngày – Unit 3: Things to Eat

Bấm vào hình ảnh để nghe các từ.
soup - Súp
salad - Salad
spaghetti- Mỳ Ý
french fries - Khoai tây chiên
steak - Bò Bít Tết
eggs - Trứng
apple- Quả táo
banana - Quả chuối
orange - Quả cam
peach - Quả đào
milk - Sữa
yogurt - Sữa chua
cheese - Phô mai
butter - Bơ
Scroll to Top