Bài 3: Tiệc sinh nhật – Unit 3: Birthday Party

Bấm vào hình ảnh để nghe các từ.
One - Một
Two - hai
Three - Ba
Four - Bốn
five - Năm
Six - Sáu
Seven - Bảy
Eight - Tám
Nine - Chín
Ten - Mười
Eleven - Mười một
twelve - Mười hai
Doll - Búp bê
Dolls - Những búp bê
Ball - Quả bóng
Balls - Những quả bóng
Car - Ôtô
Cars - Những chiếc Ôtô
Kite - Diều
Kites - Những cánh diều
Game - Trò chơi
Marble - Đá cẩm thạch
Puzzle - Đố Ghép hình
card - Thẻ
Scroll to Top