Bài 5: Công viên – Unit 5: The Park

Bấm vào hình ảnh để nghe các từ.
flower- Hoa
tree- Cây
rock- Đá
river- Sông
hill- Núi
lake- Hồ
Play soccer- Chơi đá bóng
jump rope - Nhảy dây
fly a kite- Chơi thả diều
ride a bike- Đạp xe đạp
turtle- Con rùa
frog- Con ếch
spider- Con nhện
ant- Con kiến
Scroll to Top