Bài 6: Nhà – Unit 6: Home

Bấm vào hình ảnh để nghe các từ.
bed - Giường
bookshelf - Giá sách
table- Cái bàn
sofa - Ghế Sofa
clock - Đồng hồ
computer- Máy tính
next to - Bên cạnh
in front of - Phía trước
behind - Phía sau
bedroom - Phòng ngủ
bathroom - Phòng tắm
living room - Phòng khách
kitchen- Phòng bếp
zero - Số 0
thirteen - Số 13
fourteen - Số 14
fifteen- Số 15
sixteen - Số 16
seventeen - Số 17
eighteen - Số 18
nineteen - Số 19
twenty - Số 20
twenty-five - Số 25
thirty - Số 30
forty - Số 40
fifty - Số 50
sixty - Số 60
seventy - Số 70
eighty - Số 80
ninety - Số 90
one hundred - Số 100
Scroll to Top