Bài 6: Sở thú – Unit 6: The Zoo

Bấm vào hình ảnh để nghe các từ.
Monkey - Con khỉ
Elephant - Con voi
Tiger - Con hổ
Bear - Con gấu
kangoroo - Chuột túi
Penguin - Chim cánh cụt
In - Bên trong
On - Bên trên
Under - Bên dưới
snake - Con rắn
giraffe - Hươu cao cổ
Lion - Sư tử
Zebra - Ngựa vằn
Run - Chạy
Hop - Nhảy lò cò
Swim - Bơi
Walk - Đi bộ
Scroll to Top