Bài 8: Cửa hàng đồ chơi – Unit 8: The Toy Store

Bấm vào hình ảnh để nghe các từ.
Old - Cũ
New - Mới
Big - To lớn
small - Nhỏ
Long - Dài
Short - Ngắn
Fast - Nhanh
Slow - Chậm
Noisy - Ồn ào
Quiet - Im lặng
Bus - Xe buýt
Truck - Xe tải
Train - Tầu hoả
Boat - Thuyền
Scroll to Top