Bài 8: Những thứ chúng ta sử dụng – Unit 8: Things We Use

Bấm vào hình ảnh để nghe các từ.
folder - Thư mục lưu trữ
lunchbox - Hộp cơm trưa
water bottle - Chai nước
dictionary - Từ điển
calculator - Máy tính
stapler - Cái ghim
magazine - Tạp chí
poster - Áp phích quảng cáo
pencil sharpener - Gọt bút chì
paintbrush - Cọ vẽ
glue stick - Keo khô
scissors - Kéo
cell phone - Điện thoại di động
laptop - Máy tính xách tay
digital TV - Truyền hình kỹ thuật số
digital camera - Máy ảnh số
Scroll to Top