An escort is a person who is hired to accompany someone else and escorts nyc spend time with them. This is legal and not prohibited under the law, as long as money exchanged for sex is not involved.

Giới thiệu về Công ty:

 • PopodooKids trực thuộc công ty cổ phần Giáo dục Quốc tế Linh Chi, hiện tại đã có hệ thống 05 chi nhánh tại Hà Nội, Nam Định, Hạ Long và Hồ Chí Minh với 09 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực Giáo dục.
 • Tầm nhìn của PopodooKids đến năm 2022 là phát triển dự án lên số lượng cơ sở là 12 cơ sở tại Hà Nội và HCM, sau 2022 phát triển trên cả nước .
 • Giá trị cốt lõi của PopodooKids là Chất lượng sản phẩm tốt, Chất lượng dịch vụ vượt trội, Sự phát triển của nhân sự và Minh bạch, công bằng.
 • Sứ mệnh của PopodooKids là giúp 1.000.000 trẻ em Việt Nam làm chủ tiếng Anh, trở thành nhà lãnh đạo trong tương lai.
 • Với đặc thù PopodooKids đề cao sự minh bạch, thẳng thắn, khuyến khích sự sáng tạo và sẵn sàng thử nghiệm những ý tưởng mới từ nhân sự.
 • Hệ thống website
  + https://chinese.edu.vn
  + https://chinese.com.vn
  + https://popodookids.com
  + https://mamnonsongngu.com

JD các công việc PopodooKids đang tuyển dụng:

1. Giảng viên Tiếng Anh
2. Chuyên viên tư vấn tuyển sinh

3. Chuyên viên chăm sóc khách hàng

4. Trợ giảng

5. Giáo viên mầm non

Ứng tuyển Online tại đây:

Scroll to Top