Bài 1: Lớp vẽ – Unit 1: Art Class

Bấm vào hình ảnh để nghe các từ.
Paper - Giấy
Glue - Keo dán
Scissors - Kéo
paint - Mực
pencil - Bút chì
pen - Bút
crayon - Bút sáp màu
marker - Bút đánh dấu
Aa apple - Aa Táo
Bb baby - Bb em Bé
Cc cat - Cc con Mèo
Dd dog - con Chó
Scroll to Top