Bài 2: Đồ chơi – Unit 2: Let’s Play

Bấm vào hình ảnh để nghe các từ.
balloon - Bóng
Ball - Quả bóng
Doll - Búp bê
Yo-Yo - Đồ chơi Yoyo
Train - Xe lửa
Boat - Thuyền
jet - máy bay phản lực
Car - Xe hơi
Ee egg - Trứng
Ff friend - Bạn bè
Gg girl - Con gái
Scroll to Top