Bài 3: Màu sắc – Unit 3: Many Colors

Bấm vào hình ảnh để nghe các từ.
red - Đỏ
blue - Xanh da trời
yellow - Vàng
green - Xanh lá
orange - da Cam
purple - Tím
pink - Hồng
brown - Nâu
Hh hat - Mũ
Ii insect - côn trùng
Jj jam - Mứt
Scroll to Top