Bài 5: Khu vui chơi trong công viên – Unit 5: Fun in the Park

Bấm vào hình ảnh để nghe các từ.
tall/short - Cao/thấp
old/young - Già/trẻ
strong/weak - Khỏe/yếu
girl - Con gái
boy - Con trai
woman - Phụ nữ
man -Đàn ông
thick - Dày
thin - Mỏng
clean - Sạch
dirty - Bẩn
pretty - Xinh đẹp
ugly - Xấu xí
hard - Cứng
soft - Mềm
heavy - Nặng
light - Sáng
Scroll to Top