Cuốn sách “Everybody Up Starter Student Book” là quyển đầu tiên trong bộ sách Everybody Up của Oxford University Press. Bộ sách này dành cho lứa tuổi từ 3 đến 14 (tương đương với mức mẫu giáo lớn và cấp tiểu học ở Việt Nam).

Bộ sách “Everybody Up” có khoảng 6 mức độ: 

  • Everybody Up Starter: Dành cho mẫu giáo lớn từ độ tuổi 3-5 tuổi
  • Everybody Up 1 đến 6: Dành cho trẻ từ 5-14 tuổi

Dưới đây là bài mở đầu Welcome – Xin chào của Everybody Up Starter:

Welcome [EveryBodyUp Starter]

Bấm vào hình ảnh để nghe các từ.
Sing - Hát
Talk - Nghe
Sit - Ngồi
Stand - Đứng
Scroll to Top