EveryBody Up Starter

Bộ sách Everybody Up có 7 cuốn gồm Starter và các số 1, 2, 3, 4, 5, 6 do nhà xuất bản Oxford University Press ấn hành với đối tượng học mục tiêu chính là các em học sinh trong độ tuổi từ mẫu giáo đến tiểu học. 

Cuốn sách “Everybody Up Starter” là quyển đầu tiên trong bộ sách Everybody Up dành cho các em mẫu giáo lớn từ độ tuổi 3- 5 tuổi,

Scroll to Top