Có bao nhiêu học viên trong 1 lớp học?

Số lượng học viên trong một lớp học tại PopodooKids có thể khác nhau tùy thuộc vào loại khóa học và chính sách của trung tâm. Tuy nhiên, trung bình, PopodooKids có xu hướng duy trì một số lượng học viên trong mỗi lớp học để đảm bảo chất lượng giảng dạy và tương tác cá nhân.

Thường thì PopodooKids sẽ tạo ra các lớp học nhỏ, có thể có từ 5 đến 15 học viên trong mỗi lớp. Điều này giúp tăng cơ hội cho sự tương tác giữa học viên và giáo viên, cho phép mỗi học viên có cơ hội nói và thực hành tiếng Anh một cách hiệu quả hơn.

Tuy nhiên, đây chỉ là một ước lượng và số lượng học viên trong mỗi lớp học có thể thay đổi tùy thuộc vào yêu cầu cụ thể của khóa học và sự sắp xếp của trung tâm. Để biết thông tin chính xác về số lượng học viên trong một lớp học cụ thể, bạn nên liên hệ trực tiếp với PopodooKids.

About The Author

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top