Khi có việc bận, phụ huynh có thể bảo lưu học phí và học bù lại cho bé sau không?

Phụ huynh có thể bảo lưu học phí và đăng ký cho bé học lại trong một lớp khác có cấp độ tương đương trong vòng 03 tháng kể từ ngày bảo lưu. Phụ huynh đăng ký làm thủ tục bảo lưu và học lại tại quầy lễ tân chi nhánh Bé đang theo học.

Để biết chính xác về chính sách của PopodooKids về việc bảo lưu học phí và học bù lại, bạn nên liên hệ trực tiếp với trung tâm. Họ sẽ cung cấp cho bạn thông tin chi tiết về khả năng bảo lưu học phí khi bạn không thể tham gia lớp học do lý do cá nhân và cách thức học bù lại cho con sau đó.

Trong trường hợp bạn không thể tham gia một số buổi học do việc bận, hãy trao đổi với PopodooKids về lịch trình của bạn và tìm hiểu các tùy chọn linh hoạt có sẵn để thay đổi lịch học hoặc bù lại những buổi đã bỏ lỡ. Điều này sẽ giúp bạn và trung tâm đạt được sự thoả thuận và đảm bảo sự tiến bộ liên tục trong quá trình học tập của con.

About The Author

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top