Bài 4: Tuần trước – Unit 4: Last Week

Bấm vào hình ảnh để nghe các từ.
baseball - Bóng chày
basketball - Bóng rổ
volleyball - Bóng chuyền
golf - Chơi golf
tennis - Bóng Tennis
table tennis - Bóng bàn
practice the piano - Đánh đàn piano
use the computer - Dùng máy tính
talk on the phone - Nói chuyện điện thoại
help my parents - Giúp đỡ bố mẹ
visit my friend - Thăm bạn
work on a project - Làm dự án
weekend - Cuối tuần
stone - Viên Đá
clay - Đất sét
glass - Kính
metal - Kim loại
Scroll to Top