Bài 6: Sáng tạo nghệ thuật – Unit 6: Being Creative

Bấm vào hình ảnh để nghe các từ.
sing songs - Hát
make_movies - Làm phim
write stories - Viết truyện
design clothes - Thiết kế quần áo
paint pictures- Vẽ tranh
make models - Làm mô hình
cook dinner - nấu bữa tối
bake cookies - Bánh trái cây
make jewelry - Làm trang sức
make a card - Làm thiệp
knit a scarf - Đan khăn len
play music - Chơi đàn
painting - Hội họa
photograph - Bức ảnh
mosaic - Tranh khảm
sculpture - Điêu khắc
Scroll to Top