Bài 1: Bảng chữ cái tiếng Anh cho Trẻ em từ A đến F

Sau bài học này các con sẽ nhận biết được các chữ cái từ  A đến F và một số từ bắt đầu bằng các chữ cái đó.

bang chu cai tieng anh cho tre em tu a den f
Bảng chữ cái tiếng Anh cho Trẻ em từ A đến F

Bài tập 1: Hãy bắt đầu nào!

bang chu cai tieng anh cho tre em tu a den f theo hinh
Hát theo Bảng chữ cái tiếng Anh cho Trẻ em từ A đến F theo hình ảnh

Bài tập 2: Cùng hát nào!

Nghe và hát theo bài hát

Hát theo Bảng chữ cái tiếng Anh cho Trẻ em từ A đến F
Hát theo Bảng chữ cái tiếng Anh cho Trẻ em từ A đến F

Bài tập 3: Nghe và nói lặp lại theo người hướng dẫn

Bài tập 4: Câu đố

Giáo viên sẽ nói một từ. Bấm vào chữ cái để trả lời.

Bài tập 5: Cho tôi xem!

Bấm vào hình ảnh mà giáo viên đọc tên

Bài tập 6: Nghe và nói lặp lại theo giáo viên

 

 

About The Author

Scroll to Top