Bài 2: Đất liền và biển – Unit 2: Land and Sea

Bấm vào hình ảnh để nghe các từ.
hippopotamus - Con Hà Mã
gorilla - Con khỉ đột
panda - Con Gấu trúc
butterfly - Con bướm
caterpillar - Sâu bướm
bee - Con ong
eel - Cá chình/ con
seal - Con Hải cẩu
dolphin - Cá heo
squid - Con mực
whale - Cá voi
shark - Cá mập
lizard - Con thằn lằn
beetle - Bọ cánh cứng
crab - Con
octopus - Con bạch tuộc
weight - Cân nặng
length - Chiều dài
Scroll to Top